Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refah Türkiye idealinin bel kemiğidir.Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.


Anasayfa

2015 GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

2015 YILI GELİR UZMAN YARDIMCIĞI SINAVINI KAZANANLARIN ATAMA İŞLEMLERİNDE İSTENİLECEK BELGELER İ...

Kişiler Arası İletişim ve Stres Yönetimi Semineri

  Van Defterdarlığı personellerine yönelik olarak 26.Vergi Haftası kapsamında Van Ticaret ve Sana...

Basın Bülteni

26.06.2013 tarihli Basın Bülteninde; Van ilinde meydana gelen deprem nedeniyle ilan edilen mücbir se...

Varlık Barışı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesi Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması Rehberi...

Tarım Arazilerinin Satışı

Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tarım Arazilerinin Satış işlemleri sayfasına ulaşmak için t...

Vatandaş ve Personel Memnuniyet Anketi

Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatı Vatandaş ve Personel Memnuniyet Anketi Maliye Bakanlığı Taşra Te...

26'inci Vergi Haftası Basın Bülteni

  VAN DEFTERDARLIĞI VERGİ HAFTASI     BASIN AÇIKLAMASI Değerli Basın mensupları:   Kamuoyu...

26. Vergi haftası

26.VERGİ HAFTASI ETKİNLİK PROGRAMI Pazartesi     23.02.2014 Saat     :  10.00 Atatürk Anıtın...

 • 2015 GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

  Çarşamba, 17 Eylül 2014 10:57
 • Kişiler Arası İletişim ve Stres Yönetimi Semineri

  Çarşamba, 29 Ocak 2014 00:00
 • Kira Beyannamesi

  Salı, 03 Eylül 2013 07:11
 • Sayın Valimiz İbrahim TAŞYAPAN'nın Defterdarlığımızı Ziyareti

  Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:21
 • Basın Bülteni

  Perşembe, 27 Haziran 2013 09:51
 • Varlık Barışı

  Cuma, 21 Haziran 2013 06:48
 • Tarım Arazilerinin Satışı

  Çarşamba, 12 Haziran 2013 09:52
 • Vatandaş ve Personel Memnuniyet Anketi

  Cuma, 29 Mart 2013 11:50
 • 26'inci Vergi Haftası Basın Bülteni

  Pazartesi, 27 Şubat 2012 00:00
 • 26. Vergi haftası

  Cuma, 22 Şubat 2013 14:44

Güncel Mevzuat

Tüm Mevzuata Ulaşmak İçin Tıklayınız

Yeni Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 08-04-2014

Yeni Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unan Değişikliği ve Atam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 359)

Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)

Yeni 2013/5443  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 2/9/1925 Tarihli ve 2413 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 358)

Yeni Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5)

Yeni 2013/4957    Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Yeni Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

Yeni Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme

Yeni 657 Sayılı Kanunun Geçici 41 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 357)

Yeni 2013/5080   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Yeni 6495     Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yeni 2013/5174    193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Bildirim ve Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 428)

Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427)

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356)

Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)

Yeni 6487     Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 355)

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 354)

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 353)

Yeni Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yeni Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni 6455       Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 425)

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 352)

Yeni Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1)

Yeni Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 122)

Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424)

2015 YILI GELİR UZMAN YARDIMCIĞI SINAVINI KAZANANLARIN ATAMA İŞLEMLERİNDE İSTENİLECEK BELGELER

İSTENİLECEK BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet),

-   Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

-   Fotokopiler, aslı ile karşılaştırılarak Defterdarlığımızca onaylanacaktır.

 

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler,

-   Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği,

-   Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği, (diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

-   Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği.

 

3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu, (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.)

5- Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet doldurulacak),

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Form Defterdarlığımız internet sitesinde yayınlanacak ve aşağıdaki hususlara dikkat edilerek adaylara doldurtulacaktır.

 

 

Formun, biçimine ve aşağıdaki açıklamalara uygun şekilde bilgisayar veya daktilo ile iki nüsha olarak, silinti ve kazıntı yapılmadan eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

 1. Adrese dayalı nüfus kayıt bilgi sistemine göre, “ikametgâh adresi” ile “halen oturma adresinin” aynı olması gerekmektedir.
 2. Bütün adresler (anne, baba ve kardeş adresleri de dahil) kısaltma yapılmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak, kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz doldurulacak; geçici oturma adresleri yazılmayacaktır. Vefat eden yakınlar için adres kısmına “VEFAT” yazılacaktır.
 3. Nüfus cüzdanı bilgilerinde (özellikle isimlerde) kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır. Nüfus cüzdan sureti ile ilgili bölüm nüfus cüzdanı bilgileri ile aynı olacaktır. (Nüfus cüzdanı eski olanlar “Aile Sıra No” bölümüne “Kütük No”yu yazacaklardır.)
 4. İki adet fotoğraf her bir forma çerçeve ile belirlenen bölüme uygun boyutta kesilerek zımbalanmadan yapıştırılacaktır.
 5. Kişi hakkında verilmiş mahkûmiyet veya halen devam eden ceza davası varsa ilgili yer işaretlenecektir.
 6. Formlar fotoğraf yapıştırıldıktan sonra fotokopi ile çoğaltılmayacaktır.
 7. En son çalışılan yer kısmına iş yeri yazıldıktan sonra alt kısımdaki kutucuklar doldurulacaktır. Daha önce hiçbir yerde çalışmayanlar bu bölümü boş bırakacaklardır.
 8. Formun en alt kısmında yer alan nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmının boş bırakılması gerekmektedir. (Formun bu bölümü Başkanlığınızca/Defterdarlığınızca onaylanacaktır.)
 9. Kardeş sayısı dörtten fazla olanlar, listeye sığmayan kardeş bilgilerini aynı başlıklar altında aynı boyut ve ebatta beyaz dosya kâğıdına, yine bilgisayar veya daktilo ile iki nüsha olarak doldurup isim ve tarih yazarak imzalayacaklardır.
 10. Tarih ve imza bölümüne formun doldurulduğu tarih yazılıp imzalanacaktır.
 11. Kardeş sayısı dörtten fazla olanlar hariç, formun bütünü, tek sayfa olarak hazırlanacaktır.

 

Formun alt kısmındaki bölüm Defterdarlığımızca onaylanacaktır.

(Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Defterdarlığımız WEB sayfasındaki Formlar bölümünden temin edebilirsiniz)

Güvenlik Soruşturması ve Araştırması Formu

7- Mal bildirimi formu,

(Mal Bildirimi Formunu Defterdarlığımız WEB sayfasındaki Formlar bölümünden temin edebilirsiniz)

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge.

Mal Bildirim Formu

 

 

NOT:

 • Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.
 • Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığınızca/Defterdarlığınızca onaylanacaktır.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

 1. Getirilen belgeler kontrol edilerek teslim alınır. İmzalı belge teslim listesi oluşturulur.
 2. Belge teslimi için verilen son gün mesai bitiminde belge teslim etmeyenler listesi oluşturulur ve durum tutanak ile tespit edilir.
 3. Belgelerini zamanında ve tam olarak teslim edenler için güvenlik soruşturması yaptırılır. Kamu kurumlarında çalışanlar için kurumlarından muvafakat istenir. (399 ve 4/B’ye tabi ile sözleşmeli banka personeli için muvafakat istenmez.)

Son Güncelleme (Pazartesi, 16 Mart 2015 13:26)

 
Duyurular
Anketler
Sayfamızı Beğendiniz mi ?
 
Eski Defterdarlarımız
http://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r2.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r3.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r4.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r5.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r6.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r7.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r8.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r9.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r10.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r11.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r12.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r13.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r14.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r15.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r16.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r17.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r18.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r19.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/defterdar2.jpg
Van Haberleri
Hava Durumu

VAN

Mükellef Memnuniyet Anketi