Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refah Türkiye idealinin bel kemiğidir.Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.


Anasayfa

BASIN BÜLTENİ ve 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

BASIN BÜLTENİ 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapı...

İdari Para Cezalarının Yapılandırılmasına İlişkin duyuru

DUYURU 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sa...

e-Fatura Başvurusu 2 Eylül 2013 tarihinde sona erecektir.

421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile e-Fatura kullanma zorunluluğu getirilen mükelleflerimizin 2 Eyl...

Basın Bülteni

26.06.2013 tarihli Basın Bülteninde; Van ilinde meydana gelen deprem nedeniyle ilan edilen mücbir se...

Varlık Barışı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesi Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması Rehberi...

Tarım Arazilerinin Satışı

Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tarım Arazilerinin Satış işlemleri sayfasına ulaşmak için t...

Vatandaş ve Personel Memnuniyet Anketi

Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatı Vatandaş ve Personel Memnuniyet Anketi Maliye Bakanlığı Taşra Te...

26'inci Vergi Haftası Basın Bülteni

  VAN DEFTERDARLIĞI VERGİ HAFTASI     BASIN AÇIKLAMASI Değerli Basın mensupları:   Kamuoyu...

26. Vergi haftası

26.VERGİ HAFTASI ETKİNLİK PROGRAMI Pazartesi     23.02.2014 Saat     :  10.00 Atatürk Anıtın...

 • BASIN BÜLTENİ ve 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

  Çarşamba, 17 Eylül 2014 10:57
 • Vergi Konulu Sloganlı Afiş Yarışması

  Çarşamba, 29 Ocak 2014 00:00
 • İdari Para Cezalarının Yapılandırılmasına İlişkin duyuru

  Salı, 03 Eylül 2013 07:11
 • e-Fatura Başvurusu 2 Eylül 2013 tarihinde sona erecektir.

  Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:21
 • Basın Bülteni

  Perşembe, 27 Haziran 2013 09:51
 • Varlık Barışı

  Cuma, 21 Haziran 2013 06:48
 • Tarım Arazilerinin Satışı

  Çarşamba, 12 Haziran 2013 09:52
 • Vatandaş ve Personel Memnuniyet Anketi

  Cuma, 29 Mart 2013 11:50
 • 26'inci Vergi Haftası Basın Bülteni

  Pazartesi, 27 Şubat 2012 00:00
 • 26. Vergi haftası

  Cuma, 22 Şubat 2013 14:44

Güncel Mevzuat

Tüm Mevzuata Ulaşmak İçin Tıklayınız

Yeni Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 08-04-2014

Yeni Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unan Değişikliği ve Atam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 359)

Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)

Yeni 2013/5443  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 2/9/1925 Tarihli ve 2413 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 358)

Yeni Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5)

Yeni 2013/4957    Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Yeni Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

Yeni Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme

Yeni 657 Sayılı Kanunun Geçici 41 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 357)

Yeni 2013/5080   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Yeni 6495     Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yeni 2013/5174    193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Bildirim ve Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 428)

Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427)

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356)

Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)

Yeni 6487     Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 355)

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 354)

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 353)

Yeni Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yeni Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni 6455       Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 425)

Yeni Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 352)

Yeni Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1)

Yeni Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 122)

Yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424)

BASIN BÜLTENİ

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılaması  ile Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Maliye Bakanlığına bağlı Tahsil dairelerince tahsil edilen ve kesinleştiği halde vadesi 30/04/2014 tarihinde (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait amme alacaklarından kanunun yürürlüğe girdiği 11/09/2014 tarihi itibariyle ödenmeyenler için bağlı olunan vergi dairemize şahsen, posta yoluyla veya www.gib.gov.tr üzerinden internet yoluyla 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar mükelleflerin müracaat ederek peşin, altı, dokuz, oniki  ve onsekiz eşit taksitle ödeme seçeneklerinden yararlanabilir ve ikişer aylık dönemler halinde ödeyebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Van Defterdarlığı

 

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 1) Hazırlandı.

 

11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ...

Son Güncelleme (Çarşamba, 26 Kasım 2014 07:48)

 
Duyurular
Anketler
Sayfamızı Beğendiniz mi ?
 
Eski Defterdarlarımız
http://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r2.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r3.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r4.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r5.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r6.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r7.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r8.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r9.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r10.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r11.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r12.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r13.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r14.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r15.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r16.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r17.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r18.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/r19.jpghttp://www.vandefterdarligi.gov.tr/images\eskidefterdarlar/defterdar2.jpg
Van Haberleri
Hava Durumu

VAN

Mükellef Memnuniyet Anketi